Çağdaş teknolojiden azami derecede yararlanmak suretiyle üretimde ve sunduğumuz hizmetlerde yüksek kalite ve verimliliği sürekli kılmak; toplumun değerleri ve menfaatlerine, çevreye duyarlı kalarak, insan hak ve onuruna yakışır bir hizmet ve üretim ortamı sağlamak; maddi ve manevi tüm unsurları tüm çalışanları ile paylaşarak pozitif değerler üretmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yüksek katma değer üreterek ve istihdam sağlayarak katkıda bulunmaktadır.

Hedeflerimizi ve vizyonumuzu globalleşen ve bilgi çağına geçen dünyanın eğilimlerine, oluşan yeni kavramlara göre belirledik. En genel anlamda yaşadığımız iki evreden; Tarım toplumu ve Endüstri toplumunun ardından Bilgi Toplumu ve Bilgi Endüstrisine geçiş olmuştur.

Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçişte yaşamış oluğumuz sıkıntılar, artık toplum olarak bilinen bir gerçektir. Şimdi çağın yaşadığı bir başka geçiş daha var. Endüstri Toplumundan hızla Bilgi Toplumuna geçilmektedir. Ve biz yine geç kalmış bir toplum olmamak için ilk adımları atan ve yol çizenlerdeniz. Artık insan emeği ve yoğun makineleşmenin üzerindeki bir gücün farkındayız.

Bu güç bilgi birikimi ve yoğun mühendislik hizmetleridir. Bilgi çağının merkezinde insan vardır, dolayısıyla yapılacak en büyük yatırım insanadır. CMD Grup’un hedeflediği; sadece teknolojiyi kullanan bir kurum kimliğinden, teknolojiye yön veren bir kurum kimliğine bürünmektir. İşte bu sebeptendir ki; artık yeni dünyanın yatırım yaptığı beyin... Yani entellektüel sermayedir. Üç tip insan kafası vardır. Birinci kafa insanları konuşur hep bahanelere sığınır. İkinci kafa olayları konuşur. Sürekli olay değişimi ile gündemi saptırmaya çalışır. Günü kurtarmaya çalışan tedbirlere başvurur. Üçüncü kafa ise büyük kafadır. Büyük kafa fikirleri konuşur. Sürekli alternatif üretir. Küçük kafa gibi bahaneye sığınmaz, orta kafa gibi aspirin tedbirlere başvurmaz,elindeki imkanları en verimli en güzel, şekilde kullanır. Sürekli fikir ve alternatif üretir. İnsanlığın büyük düşünen kafalara ihtiyacı vardır ve Biz Cmd Grup olarak büyük düşünmek istiyoruz. Kazancımızı üretime ve istihdama yönlendirmek için çalışıyoruz. Bugün ülkelerin gücü ürettikleri malın hacminden kaynaklanmaktadır. Mal, hizmet, teknoloji ve bilgi üretmeyen ve ürettiğini dünya pazarlarında satamayan ülkelerin dünya politikalarında söz sahibi olması mümkün olamayacağı gibi o tip şirketlerin de globalleşen dünya şartlarında yaşaması mümkün değildir.

Bugün dünyada medeniyetlerden önce markalar savaşı yaşanmaktadır. Cmd Grup  olarak hem ülkemize hem tüm insanlığa yeni markalar hediye etmek istiyoruz. Müşteri ile birebir ilişki kurmayı ön plana çıkarmak istiyoruz. Cmd Grup, insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından önem kazanan alternatif enerji kaynakları konusunda başta güneş enerjisinden, elektrik üretmeye kadar birçok ARGE çalışmalarına hız vermiştir. Daha birçok teknolojik konuda yatırım ve ARGE çalışması yapılacaktır. Bütün bu çalışmalardaki amaç ülkemize ve tüm insanlığa hizmettir. Yoğun bir işsizliğin yaşandığı dünyamızda yeni istihdam alanları açarak, insanlara daha iyi yaşam standartları sağlamaktır. Büyük hedeflere önce küçük adımlarla başlanır! Sözlerimi taneyi harman, damlayı deniz kabul etmeniz dileğiyle, gönül dostu Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözü ile bitirmek istiyorum:

Hergün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş    
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Simdi yeni şeyler söylemek lazım.

Çalışmalarınızda mutluluk,esenlik ve başarılar dilerim.

Saygılarımla

CMD GRUP Yönetim Kurulu  Başkanı